Půjčky

Z městského rozpočtu byly poskytnuty návratné půjčky na dofinancování akcí spolků a sdružení. 

ROK 2014

č.
smlouvy
 
příjemce výpomoci    částka     poskytnuto splatnost účel  poznámka
 61/2014Spolek Přátelé Vrbenska  200 000 8.4.2014 31.12.2015 předfinancování projektu "Přátelství nezná hranic" zaplaceno 16.11.2015
 62/2014Spolek Přátelé Vrbenska  300 000 8.4.2014 31.12.2014 předfinancování projektů "Lesní slavnost Lapků z Drakova" a zaplaceno 26.11.2014
         "Ekojarmark regiolnálních produktů" 
 Celkem  500 000       


ROK 2013

č.
smlouvy
příjemce výpomoci       částka       účel poskytnuto splatnostpoznámka 
117/2013 Spolek Přátelé Vrbenska     280 000   předfinancování projektů "Dlouhá noc" a
"Lapkové z Drakova"
11.4.2013 30.6.2015 zaplaceno 23.7.2015
208/2013 MŠ Jesenická Vrbno     194 225   předfinancování projektu "Děti Evropy" 4.10.2013 31.12.2015 zaplaceno 6.10.2015
  Celkem     474 225      

č.
smlouvy 
příjemce výpomoci částka  částka *) poskytnuto splatnostsplatnost*) úhrada  poznámka
 248/2013TJ SOKOL Vrbno    30.9.2011     prodloužení původní splatnosti 31.12.2012 dle smlouvy č.169/2011
        50 000   100 000   31.12.2014 31.12.2015 21.9.2015 *) splátkový kalendář byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 2.10.2015
      100 000  100 000   31.12.2015 31.12.2016 13.4.2016 *) splátkový kalendář byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 2.10.2015
      150 000  100 000   31.12.2016 31.12.2017 14.2.2017 *) splátkový kalendář byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 2.10.2015
 Celkem    300 000  300 000        


ROK 2012

č.
smlouvy  
příjemce výpomoci  částka  účel poskytnuto splatnost poznámka 
110/2012 Spolek Přátelé Vrbenska     270 000       předfinancování projektů "Dlouhá noc" a "Lapkové z Drakova" 27.3.2012 30.6.2013 zaplaceno dne 13.9.2013
171/2012 Euroregion Praděd    126 000  předfinancování projektu "Destinační management" 25.6.2012 31.7.2013 prodloužena splatnost dle smlouvy č. 165/2013
165/2013 Euroregion Praděd   prodloužení splatnosti  výpomoci dle smlouvy č.171/2012   31.12.2015 zaplaceno dne 1.12.2015
  Celkem    396 000        

 

8.3.2017 13:51:21 | přečteno 1760x | Patrik Locku
 
load