Chytrá horákyně

Projekt „Chytrá horákyně“ byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a byl zaměřen na další vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které měly vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova.

Oficiální stránky projektu

Podrobnější informace ke kurzům

ikona souboruKurz řízení malé firmy

ikona souboruCestovní ruch v PRV

ikona souboruPodnikání s PRV

ikona souboruŠkola obnovy a rozvoje venkova

ikona souboruSeminář PRV Rýmařov Bruntál

Vzdělávání

...Ať dokážeme rozvíjet naše území!...

V březnu 2009 bylo zahájeno vzdělávání v rámci projektu Města Vrbna pod Pradědem "Chytrá horákyně", a to z oblasti obnovy a rozvoje venkova. 

12 denní kurz „Škola obnovy a rozvoje venkova“ + 2 denní exkurze obsahoval

 • Co je venkov
 • Obnova a rozvoj venkova
 • Lidé na venkově
 • Plánování rozvoje venkovských sídel a regionů
 • Urbanismus venkova
 • Územní plánování a pozemkové úpravy
 • Památková péče a ochrana přírody
 • Jak stavět a bydlet na venkově
 • Vzdělávání na venkově a pro venkov
 • Financování rozvoje venkova
 • Voda ve venkovské krajině
 • Ochrana ŽP a udržení krajiny
 • Kulturní krajina

Kurz probíhal ve dvoudenních cyklech ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem, Ve Svahu 578, v období od března do září 2009.

První dvoudenní setkání proběhlo 17. - 18. 3. 2009 od 9:00 hodin, další setkání bylo 31. - 1. 4. 2009. 

Přihlášení bylo možné emailem: info@strecha-vrbno.cz do 13.3.2009.

Účast na kurzu byla zdarma s omezenou kapacitou 20 účastníků. Absolventi kurzu získali Osvědčení.

Obsahově kurz nachystali odborníci z Národní observatoře venkova, o.p.s. Rostěnice a její spolupracovníci.

Poradenství

...Ať nedopadnou naše činy jak ve večerníčku "A je to"...

Zajímavou a potřebnou činností pro všechny stavebníky, majitele domů, zahrad apod., ale také pro obce a města. Bylo zde možné se poradit o svých problémech s přípravou stavby, rekonstrukcí objektu, zahrady, plotu, památkového objektu, veřejné zeleně atd. s odborníkem architektem, zahradním architektem, odborníkem z oblasti památkové péče apod. Tato služba proběhla nejprve formou zasílání dotazů e-mailovou poštou, v další fázi bylo možné dotazy konzultovat osobně. První konzultační termín ve Vrbně p/P byl 24.dubna 2009.


Poradenství zaštiťoval renomovaný odborník ing. arch. Jan Florián.


ikona souboruKonzultace spojené s výměnou zkušeností

30.7.2008 11:13:13 - aktualizováno 27.2.2009 13:42:10 | přečteno 4739x | kmartinek
 
load