2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan

2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan navazuje na etapu první. Hlavním cílem projektu bylo využití opuštěného areálu pro vybudování volnočasové infrastruktury a bylo tedy zdemolováno dalších 5 objektů a část jednoho objektu. K dosažení dopravní obslužnosti byla zrekonstruována místní komunikace vedoucí z ul. Jesenická na ul. Palackého, aby mohla být zrušena současná komunikace vedoucí hned nad areálem.

V rámci projektu došlo k demolici 5 objektů a jedné části objektu na parcelách 664/1, 663, 667/5, 667/6 a výstavba místní komunikace III. třídy na parcelách 666, 291 a 667/1 vedoucí podél areálu mezi ul. Jesenická a Palackého. Realizaci stavby provedla firma KARETA s.r.o., Bruntál.

Náklady projektu

  • celkové náklady 4.411.458 Kč
  • dotace EU 3.654.062 Kč
  • náklady žadatele 757.396 Kč

Demoliční a stavební práce probíhaly

ukončení stavebních prací v červnu 2012
ukončení demoličních prací 9.7.2012

EU - ROP 

23.11.2011 8:36:09 | přečteno 2876x | Jitka Musilová
 
load