Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

Cílem projektu je zajistit adekvátní zabezpečení obyvatel města a jeho okolí. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB 

PROJEKT "NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VE MĚSTĚ VRBNO POD PRADĚDEM" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

Cíl projektu

K naplnění tohoto projektu je třeba dosáhnout několika dílčích cílů, mezi které patří například zlepšení podmínek pro práci jednotky SDH Vrbno pod Pradědem. 

Jedná se o zvýšení rychlosti výjezdu hasičských vozidel a zlepšení zázemí pro členy JSDH. Díky realizaci projektu dojde k výraznému zlepšení podmínek pro celkový výkon požární ochrany a tím dojde k zajištění jejich připravenosti s důrazem na řešení a řízení rizik a katastrof, které vznikají také v rámci výskytu větrných smrští či sněhových srážek a masivních námraz. K zlepšení podmínek dojde nejen v rámci rychlosti výjezdu požární techniky, kdy bude od novostavby zbrojnice přímý výjezd na komunikaci II/451 Nádražní a místní komunikace Husova, ale také dojde ke zlepšení podmínek pro parkování a údržbu zásahové techniky včetně jejího samotného ošetření v době po zásahu.

V rámci realizace projektu dojde také ke zlepšení podmínek pro samotné členy jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří získají díky novostavbě hasičské zbrojnice lepší zázemí pro svou činnost a vzájemné setkávání. V rámci zázemí pro členy sboru dojde k realizaci výstavby šaten, denní místnosti, pomocných skladů, sociálního zázemí, kanceláře velitele, společenské místnosti, aj. Součástí novostavby budou také venkovní prostory, které budou upraveny pro přípravu na požární sport.

Přehled financování

  • celkové náklady 22.177.257,24 Kč
  • způsobilé výdaje projektu 21.828.622,24 Kč
  • nezpůsobilé výdaje 348.635,00 Kč
  • schválená dotace IROP (90 %) 19.645.760,01 Kč
  • vlastní zdroje (10 %) 2.182.862,23 Kč

Realizace projektu

  • termín zahájení 1.1.2016
  • termín ukončení 31.10.2017
6.1.2017 14:51:08 | přečteno 553x | Patrik Locku
 
load