Nerealizované projekty

Město pro lidi - obnova veřejného prostranství na náměstí Sv. Michala

Město zde představuje koncepci proměny nám. Sv. Michala, kterou navrhl Ing. Zajíček v projektu pod názvem "Město pro lidi - obnova veřejného prostranství na náměstí Sv. Michala".  

8.8.2008 8:02:49 - aktualizováno 19.8.2008 9:35:34 | přečteno 330784x | kmartinek | Celý článek
 

Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu rodinných domů Pod Bělidlem

Záměrem předloženého projektu situovaného v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů, je výstavba hráze s retenční nádrží a svodných průlehů k zachycení a neškodnému odvedení přitékajících povrchových a všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod Pradědem.

16.9.2013 15:24:50 | přečteno 1908x | Jitka Musilová | Celý článek
 
31.1.2017 13:56:30 | přečteno 1908x | Patrik Locku
 
load