Mapový portál

GObec, obrázek se otevře v novém okně

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Dostupné informace přímo z mapy

 • Vrstvy leteckých snímků v mapě od ČÚZK, Google, Vojenské mapování, Snímky 50. léta
 • Polohopis - Hranice obcí a KÚ, Katastr, Definiční body parcel a budov, Věcná břemena dle údajů evidovaných v ČÚZK
 • Obecní vrstvy - Majetek města (aktualizováno denně z ČÚZK), Volební okrsky, Volební místnosti
 • Územní plán města a jeho další změny
 • Záplavová území

Pasporty města

Slouží pro evidenci a názorný přehled v různých kategoriích. Tyto pasporty zpracovávají zaměstnanci MěÚ Vrbno pod Pradědem dle jejich zařazení.
 • Průkazy energetických náročností budov ve vlastnictví města - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Městská zeleň - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Městský mobiliář - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Veřejné osvětlení lampy - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Pronájmy a prodeje - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Dopravní značky - zpracovává odbor výstavby a životního prostředí
 • Místní komunikace - zpracovává odbor výstavby a životního prostředí
 • Zimní údržba - zpracovává odbor výstavby a životního prostředí
 • Cyklotrasy - zpracovává odbor vnitřních věcí - cestovní ruch


19.4.2016 10:59:08 | přečteno 605x | Patrik Locku
 
load