Brownfield

Brownfield jsou zóny označující nevyužívané území. Jedná se o budovy, komplexy budov, areály s budovami a plochy bez budov, které se nachází na území města Vrbna pod Pradědem. Zejména sem patří nevyužívané průmyslové stavby a areály, nevyužité skladové prostory a prázdné administrativní budovy.

Tyto zóny brownfields jsou určeny pro využití dle platného Územního plánu města Vrbna pod Pradědem k průmyslu, drobné výrobě a služeb, polyfunkční území - centrální městské území a dopravní plochy. V našem městě mezi největší areály patří areál bývalého dřevozpracujícího závodu o rozloze cca 221 220 m2 a dále areál po bývalé sklárně o rozloze cca  24 604 m2.

Brownfield ve městě

OznačeníRozloha v m2Vlastník areálu Využití dle ÚP 
Zona A  221 220 ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 75661 Rožnov pod Radhoštěm polyfunkční území - centrální městské území, dopravní plochy, území drobné výroby a služeb
Zona B 24 604 LOUDA REALITY a.s., č. p. 166, 29001 Choťánkyúzemí průmyslové výroby 


Zony brownfields, obrázek se otevře v novém okně

Teorie udržitelného rozvoje upřednostňuje revitalizaci brownfieldů před výstavbou na zelené louce, protože území patří mezi nejcennější nenahraditelné zdroje. Revitalizace území již proběhla v areálu bývalé firmy na zpracování lnu. Toto území bylo zbaveno ekologické zátěže, proběhla zde demolice starých budov a hal. Nyní je toto území připraveno pro výstavbu lyžařského areálu, který by měl zajistit rozvoj turistického ruchu.

Kdo brownfieldy mapuje?

V rámci realizace Národní strategie regenerace brownfieldů se agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest stará o mapování a identifikování lokalit vhodných pro realizaci podnikatelských projektů v jednotlivých krajích ČR a spravuje Národní databázi brownfieldů. Prostřednictvím státní příspěvkové organizace podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře přímo zahraničním i domácím investorům.

V současné době lze registrovat nemovitosti
  • do veřejné části databáze můžete registrovat brownfieldy za účelem jejich prodeje/pronájmu
  • do neveřejné části databáze pro potřeby OP PIK (Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost).

Dotace poskytované agenturou CzechInvest

OP PIK - Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020 čítá 24 programů podpory. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Na rekonstrukce zastaralé infrastruktury či přeměnu brownfieldu na moderní podnikatelský objekt je určen program Nemovitosti.

V rámci programu nemovitosti vyplývá povinnost registrovat lokality pro čerpání dotace v Národní databázi brownfieldů. V rámci registrace pro potřeb OP PIK - Programu nemovitosti rozlišujeme dva druhy lokalit - Brownfield a Nemovitosti k rekonstrukci. Brownfield je tedy chápán jako objekt, který je nevyužíván, zatímco nemovitost k rekonstrukci může být plně či částečně využívána. Z hlediska uznatelných nákladů je v posouzení lokality pouze rozdíl v tom, že na lokalitu brownfield si lze žádat o proplacení pořizovacích nákladů, což u nemovitosti k rekonstrukci není možné. V případech, kdy budoucí žadatel objekt již vlastní, tak z hlediska uznatelných nákladů není rozdíl, jestli je objekt klasifikován jako brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci.

V případě dotazů ohledně Operačního Programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost se můžete obrátit na Zelenou linku CzechInvestu 800 800 777. 15.2.2017 14:52:04 | přečteno 34x | Patrik Locku
 
load