Sociální péče


Poradny Centra sociálních služeb

ruce
Město Vrbno pod Pradědem v rámci projektu s názvem "Dopracování a aktualizace komunitního plánu Mikroregionu Vrbensko" zřizuje Centrum sociálních služeb, které nabízí tyto služby: Psychologické poradenství - Mgr. Miroslav Piňos, Právní poradenství - JUDr. Miroslava Virágová, Sociální poradenství - Ing. Aleš Šupina
3.7.2008 10:08:58 - aktualizováno 23.2.2017 7:56:50 | přečteno 4880x | Patrik Locku | Celý článek
 

Poskytovatelé sociálních služeb

4.3.2016 10:33:02 | přečteno 722x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán sociálního začleňování, autor: Klausová

Strategický plán sociálního začleňování vznikl v roce 2015 za významné partnerské spolupráce zástupců vzdělávacích a volnočasových institucí, nestátních neziskových organizací, místních podnikatelů a zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, poskytovatelů sociálních služeb, vedení města a významných institucí. Nositelem spolupráce při přípravě a realizaci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na území obcí Vrbenska je Sdružení obcí Vrbenska (dále také „mikroregion Vrbensko“ nebo „mikroregion“), které uzavřelo dohodu o spolupráci s Úřadem vlády České republiky, oborem sociálního začleňování (Agenturou pro sociální začleňování). Cílem této spolupráce je zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, poskytování sociálních služeb, prevenci a volném času.

31.1.2017 13:54:16 | přečteno 51x | Patrik Locku | Celý článek
 

Komunitní plánování

2.7.2013 9:31:53 | přečteno 4834x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Informace pro osoby zdravotně postižené

Postižení
Posláním organizace PROSAZ, z.ú. je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Organizace se snaží tyto osoby zapojit do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.
15.4.2009 13:48:16 | přečteno 4107x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Parkinson klub Krnov

Parkinson společnost, z.s., autor: Facebook

je 21 klubem v ČR, založený 2. prosince 2015, který je součástí Společnosti Parkinson, z.s., jež sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to od roku 1994. Základním posláním klubu v Krnově je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů. Klub sdružuje osoby s touto nemocí, jejich rodinné příslušníky, zdravotníky a sympatizující z okolí Krnova, Bruntálu, Vrbna pod Pradědem, Heřmanovic, Města Albrechtic a Březové.

21.6.2016 9:13:52 | přečteno 297x | Patrik Locku | Celý článek
 
 
load