Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje úkoly na úseku podatelny, úřední desky, matriky, ověřování podpisů a kopií listin, zajišťuje kontaktní místo Czech POINT, vydává ověřené výstupy z evidence katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, veřejné části živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů, zprostředkovává podávání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství, ztráty a nálezy, agenda ohlašovny, rušení údaje o trvalém pobytu, projednává přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti, zabezpečuje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, občanského a shromažďovacího, vedení stálého seznamu voličů. Zabývá se agendou informační, cestovním ruchem a propagací města. Zajišťuje úkoly vyplývající ze sociální oblasti. Zabezpečuje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu objektu MěÚ.

Další:


Kontakty odboru:

20.1.2008 21:53:11 - aktualizováno 16.1.2015 8:09:07 | přečteno 6152x | Patrik Locku
 
load