Majetkoprávní odbor

Majetkoprávní odbor vyřizuje agendu týkající se školství, rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku Města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků a další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o majetkoprávních záležitostech.

Další:

Kontakty odboru:

  • Ing. Iveta Pešatová, vedoucí odboru, tel.: 554 795 113, e-mail: iveta.pesatova@vrbnopp.cz
  • Mgr. Fotis Fotopulos, správa nemovitostí - prodeje a koupě, převody pozemků a nemovitostí, zápisy a aktualizace stavu nemovitého majetku do katastru nemovitostí, správa lesního hospodářství,  tel. 554 795 109, e-mail: fotis.fotopulos@vrbnopp.cz
  • Lenka Olehlová, správa pozemků - pronájmy, reklamní plochy, ořezy a kácení dřevin rostoucích mimo les, tel.: 554 795 108, e-mail: lenka.olehlova@vrbnopp,cz
  • Monika Návojová, projektový manažer, tel.: 554 795 123, e-mail: monika.navojova@vrbnopp.cz
  • Jiří Skácel, investice města, tel.: 554 795 121, e-mail: jiri.skacel@vrbnopp.cz
  • Bc. Pavel Kopča, správa bytů - opravy, údržba, havárie, předávání bytů a nebytových prostor, tel.: 554 795 105, e-mail: pavel.kopca@vrbnopp.cz
  • Michaela Adámková, správa bytů - evidence bytů a žádostí o byt, pořadník na přidělování bytů, nájemní smlouvy, předpis nájmu bytů a nebytových prostor, vymáhání dluhů z nájmu, vyúčtování služeb, tel. 554 795 135, e-mail: michaela.adamkova@vrbnopp.cz
  • Ing. Miloš Lasota, koordinátor veřejné služby, správce budov bývalého sportovního gymnázia, správce referentských vozidel, tel.: 554 795 154, e-mail: milos.lasota@vrbnopp.cz
7.9.2009 16:38:29 - aktualizováno 17.12.2015 12:40:34 | přečteno 7104x | Patrik Locku
 
load