Plán oprav bytů v majetku města na rok 2016

Opravy bytů

Rada města Vrbna pod Pradědem projednala v závěru dubna plán oprav bytového fondu města v roce 2016. Rozpočet na opravy letos činí 2,8 milionu korun a mezi priority patří výměna vodoměrů v bytech na nám. Sv. Michala, oken v domech na Nové doby, Krejčího a Bezručova a další. (ak)

Rozpočet na rok 2016 činí 2.800.000 Kč a naplánovány jsou následující akce:
  • Výměna oken za plastová  - jedná se o výměnu zbývajících dřevěných oken za plastová v bytových domech na ulici Nové doby (4 byty + chodba), na ulici Krejčího 487/488 (jedná se o byty v domě 487), na ulici Bezručova 109 (2 byty). Výměna oken bude soutěžena dohromady a provedení prací se plánuje na září.
  • Výměna střešních oken Ve Svahu 428, 429, 430 - okna jsou v havarijním stavu, nejdou zavřít/otevřít, dochází k profukování, při deštích a tání sněhu dochází k zatékání do bytu. Oprava oken by byla nákladná s nejistou životností, proto je navržena výměna oken za nová jako u bytového domu Železná 68.
  • Výměna vodoměrů na nám. Sv. Michala - podle vyhlášky č. 120/2015 Sb. upravující zákon č. 505/1990 Sb. končí životnost, která je od 1. 6. 2015 sjednocena na 5 let. U vodoměrů ověřených do 31. 12. 2011 činí doba platnosti ověření na studenou vodu 6 let a na teplou vodu 4 roky. Na základě těchto údajů je potřeba vyměnit vodoměry na nám. Sv. Michala. Celkem by se mělo vyměnit 278 vodoměrů, s realizací by se mohlo začít v měsíci červnu.  
  • Výměna stoupaček na ulici Sadová 499, 500 - v tuto chvíli je objednáno vyhotovení dokumentů potřebných k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu. Předběžný termín realizace je plánován na měsíce srpen a září.

Souhrn investic za rok 2016 dosahuje dle odhadu celkem: 1 232 000 Kč. Z navrženého plánu oprav pro rok 2016 vyplývá, že se budou realizovat akce, které zabrání škodám na zdraví či majetku a které vymezuje zákonná povinnost. Upozorňujeme rovněž občany, že při nenadálých událostech a nezbytných nákladech na opravy se některá z akcí zařazených v plánech na rok 2016 může posunout.

Zbylé finanční prostředky správa bytů chce využít na postupnou rekonstrukci hlavních rozvodů v elektroměrných místnostech domů a rekonstrukci instalace v jednotlivých bytech. Závady na elektroinstalaci jsou velmi časté a v některých případech opakující se. Problematické jsou rozvody v hliníku, které nejsou dimenzované na spotřebu el. energie současných domácností. Velice často dochází k vyhoření, nebo roztavení zásuvek. Rekonstrukce v bytech se budou provádět v čase, když se byt uvolní. Převážná část vrácených bytů je v původním, poměrně zanedbaném stavu a nevyhovují dnešním standardům na bydlení. Proto v takových bytech jsou navrženy kromě rekonstrukce elektroinstalace i přestavby bytových jader. Pro představu cena rekonstrukce bytového jádra (včetně nových dveří, opravy elektroinstalace) vychází na cca 90 000 Kč. U zrekonstruovaných bytů bude navýšena cena nájmu.   

Připravované rekonstrukce:

Zateplení domů na nám. Sv. Michala 509 -515 - investice v řádu milionů. Práce na zateplování bytových domů by měly být zahájeny 1. 8. 2016.

Plánované rekonstrukce:

Výměna stoupaček na ulici Sadová 498, 499 - pokračování rekonstrukce stoupacích rozvodů. V případě příznivého rozpočtu na investiční akce v roce 2017, by se mohlo jednat o více bytových domů. Potřeba výměny stoupaček se týká i domů na ulici Husova a dalších.   

Zateplení domů na ulici Bezručova 418, 419 - pro tyto domy je již vyhotovena studie a vydáno stavební povolení, které platí do prosince 2018. 

Zajištění omítky na ulici Husova 248 - omítka na domě je již ve značně dezolátní stavu, při silném větru odpadá, někdy i samovolně, je zde nebezpečí úrazu.

Zprovoznění pachovek na ulici Ve Svahu - při vybudování půdních bytů (v r. 2000) byly zrušeny vývody pachovek. Bylo odzkoušeno vést vývod pachovky dutinou stropního panelu ven z domu. Na základě informací z loňského plánu oprav by měl být připravován rozpočet na odboru výstavby pro všechny domy na ulici Ve Svahu. 

Přístřešky nad hlavními vchody domů v ulici Ve Svahu - v zimních měsících a v případě dešťů v jiném období roku se stávají schody do domu kluzké a obtížně schůdné pro starší občany. Proto správa bytů navrhuje instalovat přístřešky na vchody jednotlivých domů. Jedná se o 9 domů , odhad nákladů je do 50.000 Kč.  

Renovace společných prostor bytových domů - ve většině domů v majetku města je žádoucí oprava společných prostor domů, zejména nová výmalba a v některých případech i zednickém zapravení.

Bc. Pavel Kopča, správa bytů

Ilustrační foto z ulic města

16.5.2016 11:20:42 | přečteno 288x | Mgr. Alena Kiedroňová
 
load