Kauce na byt

peníze2

Dodatek č. 2 k Pravidlům, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Vrbna pod Pradědem

Peněžní jistota

Dle § 2254 nového občanského zákoníku požaduje pronajímatel po nájemci před podpisem nájemní smlouvy na byt složení peněžní jistoty na zvláštní účet Města. Jistota bude uhrazena do 15 dnů od schválení přidělení bytu Radou města.

Peněžní jistota ve výši šestinásobku měsíčního nájemného je určena k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení úhrady. Nájemce je povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce.

Pokud nájemci během užívání bytu nevznikne dluh na nájemném a službách, po 3 letech od převzetí bytu mu bude vrácena polovina zaplacené jistoty, po 5ti letech vrácena druhá polovina jistoty.

V opačném případě bude peněžní jistota vrácena až po skončení nájmu, pokud nebyly peněžní prostředky oprávněně čerpány, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.

Placení jistoty na splátky není povoleno!


O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města na svém jednání dne 30.01.2014.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2014


30.4.2015 21:41:46 | přečteno 1794x | Patrik Locku
 
load