Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

pytle s odpadem

Pro podnikatele působící na území města Vrbna pod Pradědem platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele a „chataře“. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě.

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Každá činnost má své specifické odpady (restaurace – plasty, sklo, zbytky z kuchyně…, účetní – papíry, tonery…, provozovatelé obchodů – obaly od zboží, uliční smetky…, topenář – stavební suť, zbytky materiálů…, lakýrník – obaly od barev… apod.)

Každý podnikatel by tedy měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou (svozovou společností). Ve Vrbně tuto službu zajišťují Technické služby Vrbno s.r.o. se sídlem na ulici Jesenická č.p. 205. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu.  Žádný podnikatel by neměl „parazitovat“ na systému města a dávat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany města (barevné nádoby na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběrný dvůr). A to bez ohledu na to, že je zároveň občanem města a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti. Respektování výše uvedené povinnosti pro podnikající osoby neznamená žádnou zvýšenou finanční zátěž, neboť náklady na likvidaci odpadů zahrne do nákladů své podnikatelské činnosti.

Případů, kdy obyvatelé města doplácejí na podnikatele, kteří smlouvy uzavřeny nemají, je stále ještě hodně. Aby jich bylo co nejméně, budeme v průběhu následujících týdnů provádět zvýšené kontroly na dodržování povinností vyplývající ze zákona o odpadech. Proto si uveďte včas, nejlépe do 28. 2. 2017, své odpadové hospodářství do souladu se zákonem. Uvítáme samozřejmě Váš aktivní přístup. Věřím, že společně tak dosáhneme stabilizace celého systému odpadového hospodářství a podaří se nám náklady stabilizovat či snížit.

Kompletní znění zákona a navazujících vyhlášek naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí .

Aneta Iliadisová, odbor výstavby a životního prostředí MÚ Vrbno p. P.

16.1.2017 16:24:04 | přečteno 387x | Mgr. Alena Kiedroňová
 
load