Udělena ocenění rady města

kytice AK

Rada města Vrbna pod Pradědem na svém 34. zasedání 8. června 2016 rozhodla udělit Poděkování rady města paní Heleně Ruskové, paní Ludmile Strnadové a Sboru dobrovolných hasičů Vrbno p. P. Návrhy na ocenění jmenovaných podali občané města a organizace. (ak)

K podaným návrhům na ocenění příkladné dlouholeté práce či významných počinů se vyslovila kulturní komise a následně členové rady města. Ti pak jednomyslně rozhodli o udělení tří ocenění - Poděkování rady města.

Paní Heleně Ruskové patří poděkování za mnohaletou propagaci našeho města formou článků v novinách, časopisech a v knihách, které napsala a doprovodila také fotografiemi. Představila se též jako fotografka účastí v našich fotosoutěžích zaměřených na město, přírodu a obyvatele.

Paní Ludmila Strnadová je činorodou ženou, která je zvyklá pracovat pro druhé a pomáhat lidem, jak jen dokáže. Celých pětačtyřicet let se angažovala v ženském hnutí. Návrh na její ocenění podal Levicový klub žen.

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem se těší veliké důvěře občanů. Návrh na ocenění hasičských záchranářů přišel z řad občanů, kteří si cení odvahu a hrdinské nasazení hasičů při záchraně zdraví a životů lidí i ochraně majetku města, institucí i občanů.

Jmenovaní už byli pozváni na zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, které se uskuteční ve středu 22. června 2016 ve Střeše. Stanou tady společně s těmi, kteří převezmou ocenění zastupitelstva - Cenu města za mimořádné činy a aktivity. O jejím udělení rozhodli zastupitelé na svém březnovém zasedání, když ji přiřkli:

  • panu Antonínu Břenkovi, předsedovi osadního výboru za mimořádnou činnost v OV Mnichov,
  • panu Karlu Michalusovi, předsedovi spolku Přátelé Vrbenska a současnému radnímu a zastupiteli, za mimořádný přínos rozvoji města,
  • panu Karlu Friedrichovi, dlouholetému členovi SDH, za výchovnou činnost s mládeží - mladými hasiči,
  • paní Edeltradě Obrusníkové, předsedkyni Sdružení Praděd občanů zdravotně postižených, za mimořádnou činnost v této neziskové organizaci,
  • Pěveckému sboru města Vrbna za příkladnou reprezentaci města v zahraničí i tuzemsku

Všem osobnostem i členům oceněných kolektivů děkujeme za osobní přínos, za práci pro rozvoj občanské společnosti, za vše, co dělají pro reprezentaci a růst prestiže Vrbna pod Pradědem.

Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí


13.6.2016 16:27:04 | přečteno 288x | Mgr. Alena Kiedroňová
 
load