Termín úhrady poplatků do 30. září

odpad2

Připomínáme občanům, že konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2016 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 30. září. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, anebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV č. 5/2015 Města Vrbna pod Pradědem.

Od 1. ledna 2013 je nově rovněž poplatníkem majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Od tohoto data a roku nově platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle obecně závazných vyhlášek Města Vrbna pod Pradědem jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost.

Poplatek pro rok 2016 činí 490 Kč na fyzickou osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též za stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí částka 490 Kč.

Vyzýváme i poplatníky se staršími dluhy, aby své nedoplatky uhradili v uvedeném termínu, případně využili možnost požádat o úhradu ve splátkách. Vyhnou se tak případnému exekučnímu řízení a s tím souvisejícímu navýšení nedoplatku o exekuční náklady řízení.

Platby lze provádět:

· hotově v pokladně MěÚ, a to výhradně v úředních dnech: pondělí a středa v době:  8 – 11:15 hod. a 12:30 – 16:30 hod.

· bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100 (KB); variabilní symbol –  pokud VS nemáte k dispozici, je k doptání u správce poplatku martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. čísle  554 795 118.

Martina Matušková, správce místních poplatků

8.9.2016 8:14:41 | přečteno 176x | Mgr. Alena Kiedroňová
 
load