Mnichov (Einsiedel - do roku 1945)

Osada vznikla podél toku černé Opavy a první písemná zmínka o ní pochází z r. 1586. Tehdy zde existovala sklárna a hamr. Osada s více než 2 000 obyvateli se v 19. století chlubila značně rozvinutým průmyslem. Kromě hutě na výrobu drátu zde byly 3 mlýny, 4 pily, 12 bělidel, pivovar, palírna, lisovna oleje, lomy na vápenec a pec na pálení vápna. V roce 1716 zde byl vybudován kostel.
Kolem roku 1870 zde řád sv. karla Boromejského zřídil vodoléčebný ústav. Srdeční vady a revmatismus se zde léčily koupelemi a rašelinnými zábaly. V roce 1910 zde řádové sestry pečovaly o více než 600 pacientů. Dnes je v budovách lázní domov důchodců.
Součástí Mnichova byla osada Bílý Potok, která se v roce 1930 stala součástí Železné.
Stagnace obce souvisí s úpadkem hutnictví v této oblasti na přelomu 19. a 20. století. Ničivá byla i povodeň roku 1903. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 poklesl počet obyvatel v obci z 2 214 na 778. V roce 1960 ztratila obec samostatnost a byl připojena k Vrbnu.
11.12.2007 14:47:34 | přečteno 5367x | tana
 
load