Něco málo o městských kotelnách

Provozuje obchodní společnost TEPLO VRBNO s.r.o. se sídlem Krejčího č.p. 487, 793 26  Vrbno pod Pradědem.Obchodní společnost města Vrbna pod Pradědem TEPLO VRBNO s.r.o. provozuje kromě několika domovních kotelen: Krejčího 487/488, Husova 248, 626, 627 a 4 sídlištní kotelny: na ulici Družstevní (uhelná), na nám. Sv. Michala, ulici Husově a Ve Svahu (plynové). Kotelna Husova 469, obrázek se otevře v novém okně

Společnost převzala výrobu a rozvod tepla po ukončení činnosti rozpočtové organizace Bytemp v roce 2000. Forma obchodní společnosti byla zvolena z důvodu nastavení transparentních a rovných podmínek pro výkon činnosti - výroba a rozvod tepla, která je svým charakterem jednoznačně činností komerční. Výhodou pro vrbenské spotřebitele ale je skutečnost, že tvorba zisku nebyla a není prioritou vlastníka tj.města Vrbna pod Pradědem. Hospodaření a postupy společnosti obecně jsou předmětem kontrol státních orgánů a institucí z hlediska tvorby cen a dodržování regulací cenotvorby, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, atd. atd.Havárie hořáku Sv Michal, obrázek se otevře v novém okně

Za 10 let existence společnosti došlo k řadě zásadních změn, které ovlivnily a ovlivňují směřování a hospodaření společnosti (sledované a kontrolované vlastníkem) a také ceny vyráběného tepla (sledované odběrateli).

Výměna serva Sv Michal, obrázek se otevře v novém okněNamátkou připomeneme některé zásadní události ovlivňující vývoj cen:

- prováděná zlepšení organizace výroby, opravy a technická vylepšení

(termokondezory, automatická regulace aj.) viz dále závěr optimalizační studie

- snížení počtu pracovníků ze 7 na 4,5

- změna sazeb DPH z dříve pro společnost výhodných 5% za teplo na výstupu hospodaření a

19% za plyn, uhlí na vstupu na dnešních jednotných 20%

- razantní zvýšení cen energií: plynu, el.energie, zavedení ekologické daně (např.rok 2009

navýšení o 274.432,- Kč)

- snížení spotřeby t.j i výroby tepla zateplováním (ale i změnou chování spotřebitele směřující

k úsporným opatřením v domácnostech).

 VÝVOJ VÝROBY TEPLA V JEDNOTLIVÝCH KOTELNÁCH V LETECH:
vybrané
kotelny 
  2005 2006 2007 2008 2009 20102011  2012
Sv. Michala  10 842 9 206 8 010 8 570 8 207 8 769 7 960 7 941
 Husova 10 063 9 061 7 930 7 997 7 815 8 503 7 268 7 570
 Ve Svahu 9 576 8 854 7 867 8 244 7 825 9 106 8 007 7 874
 Družstevní 6 339 6 154 5 406 5 031 4 765 5 167 2 641 610

Strojovna Husova 469, obrázek se otevře v novém okněVliv posledních tří podmínek způsobil během let výrazné navýšení ceny za jednotku tepla, přesto ve srovnání s cenami jiných dodavatelů tepla vyráběného za podobných podmínek (objem výroby, skladba paliva) zdaleka nepatří cena tepla z TEPLA VRBNA s.r.o. k nejvyšším.

U srovnávání konečné ceny tepla je dobře si uvědomit, že nejlacinější je nakoupené teplo odpadní z jiných výrob, dále uhlí atd.

Viz část.výpis (seznam z V-Ž) ze statistiky Energetického regulačního úřadu - Ceny tep.energie k 1.1.2010 včetně DPH):

Použité palivo při výrobě energie %

Lokalita uhlí plyn instal. výkon MW cena množství GJ

Veselí n.Lužnicí

90%

10 %

4,6

617,30

18 600

Vrbno p.P.

20%

80 %

9,57

567,00

32 291

Zábřeh

68%

32 %

25,623

699,60

39 002

Volary CZT

65%

35 %

10,6

649,00

11 000


Rada města se již v říjnu 2008 začala intenzivněji zabývat důsledky změn základních parametrů pro výrobu tepla (zejména snížení objemu výroby a neustálé zvyšování cen vstupů). Přeložka teplé vody, obrázek se otevře v novém okně

Bylo rozhodnuto zadat studii optimalizace pro efektivnější využití stávajících kotelen. Ze studie vyjímáme ze Závěrů a doporučení:

„Z aktuálního stavu zařízení a způsobu provozování posuzovaného z dostupných bilancí a z místního šetření vyplývá, že společnost TEPLO VRBNO s.r.o. provozuje všechna zařízení v maximální možné míře efektivnosti. Ceny vyrobeného tepla odpovídají cenám vstupů do výrobního procesu a současnému stavu zařízení a nedají se v tomto stavu nijak ovlivňovat efektivnějším provozováním či jiným nastavením zařízení. Z toho vyplývá, že jedinou možností pro zefektivnění výroby tepla na stávajících kotelnách je pouze modernizace zařízení a tedy nutná investice do zařízení.“ Redukce potrubí, obrázek se otevře v novém okně

(Zdroj: Technická zpráva Optimalizační studie, zpracovatel ORGREZ a.s. Brno,09/2009).


Seřízení MaR, obrázek se otevře v novém okněZ navržených a doporučených variant bylo v roce 2010 rozhodnuto přistoupit k výměně kotlů (rok výroby 1994) na kotelně Husova za kotle účinnější a také s plynulou regulací výkonu. Osazením nových technicky dokonalejších kotlů dojde ke snížení spotřeby plynu, které pozitivně ovlivní náklady na palivo a tím stabilizaci ceny tepla.

Všechny kroky vlastníka jsou vedeny s cílem poskytovat dobrou službu odběratelům v rámci podmínek daných situací na trhu s palivy, legislativou a v neposlední řadě poměry dané lokalitou. Sledujeme a vyhodnocujeme taktéž iniciativy a soukromé podnikatelské záměry související s výrobou tepla v místě, které by zastupitelé jistě využili při úvahách o budoucím vývoji, pokud by poskytly dlouhodobě výhodnější dodávky tepla odběratelům.ikona souboruDozorčí rada společnosti

ikona souboruNovela zákona o ochraně ovzduší a společný program na výměnu kotlů


Fotogalerie:

P1010750 (1), obrázek se otevře v novém okně P1010748 (1), obrázek se otevře v novém okně P1010762 (1), obrázek se otevře v novém okně P1010749 (1), obrázek se otevře v novém okně P1010747 (1), obrázek se otevře v novém okně Přeložka teplé vody, obrázek se otevře v novém okně Seřízení MaR, obrázek se otevře v novém okně Kotelna Husova 469, obrázek se otevře v novém okně Havárie hořáku Sv Michal, obrázek se otevře v novém okně Výměna serva Sv Michal, obrázek se otevře v novém okně Redukce potrubí, obrázek se otevře v novém okně Strojovna Husova 469, obrázek se otevře v novém okně Havárie na TV, obrázek se otevře v novém okně 

16.6.2010 12:45:21 | přečteno 2960x | Jitka Musilová
 
load