Komunitní plánování


1. Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Vrbensko

schůze týmu komunintího plánování
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) v mikroregionu Vrbensko bylo zahájeno v květnu 2006. Prvním krokem byla iniciativa starostky města Vrbna pod Pradědem. V roce 2006 byl zpracován projekt s názvem „Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Vrbensko“, se kterým se město Vrbno ucházelo o dotaci ze Společného regionálního operačního programu. Tento ve výběru dalších projektů uspěl a byl vybrán k financování. Projekt je tedy podpořen z prostředků Společného regionálního operačního programu a Moravskoslezského kraje.
7.4.2008 15:37:40 | přečteno 3265x | iklicnikova | Celý článek
 

Vrbenské klubíčko

Vrbenské klubíčko
Důvodem vzniku byla dlouhodobá poptávka ze strany rodičů dětí zdravotně a mentálně postižených. Nejbližší obdobná sdružení jsou v Bruntále a to je pro mnoho rodičů zatěžující (čas, finanční situace). Proto jsme se rozhodli na schůzích komunitního plánování sociálních služeb obdobné sdružení u nás zavést. Ale jelikož je po finanční, administrativní a časové stránce náročné založit sdružení, rozhodli jsme se spolupracovat s Klubem Klubíčko z Bruntálu. Klubíčko je na světě zhruba od roku 1994 a má velmi dobrou pověst a za sebou řadu aktivit.
7.4.2008 14:09:20 | přečteno 3341x | iklicnikova | Celý článek
 

Komunitní plánování sociálních služeb

VIZE MIKROREGIONU VRBENSKO „Mikroregion Vrbensko - region, který si lidé volí jako místo k životu, práci a který svým občanům pomáhá překonávat bariéry. Je to region, kde se lidé vzájemně podporují a kde je radost žít. Občané Mikroregionu Vrbensko se aktivně zapojují do plánování a rozhodování ve věcech veřejných.“
7.4.2008 9:12:59 | přečteno 2457x | iklicnikova | Celý článek
 

Rozšíření služeb Centra pro zdravotně postižené v Bruntále

CZP
Detašované pracoviště Bruntál poskytuje dvě registrované sociální služby - ; odborné sociální poradenství a osobní asistenci, které v roce 2010 rozšířilo o služby doplňkové.
13.5.2010 13:36:40 | přečteno 1601x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Postižení
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s., (CZP MSK) detašované pracoviště Bruntál nabízí na svém pracovišti v budově Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389 (přízemí) bezplatné odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené občany a seniory.
11.2.2009 13:23:40 | přečteno 3389x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Katalog poskytovatelů služeb 2011/2012 Vrbno pod Pradědem

2.7.2013 9:38:31 | přečteno 1602x | Jitka Musilová | Celý článek
 
2.7.2013 9:31:53 | přečteno 1602x | Jitka Musilová
 
load