Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Informace k nalezeným či ztraceným věcem. 

Z ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník věci znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejimž území k nálezu došlo.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. Počátek lhůty plyne od doby, kdy byl nález odevzdán příslušnému orgánu.

Nalezené doklady (např. občanský průkaz, cestovní pas, platební karta apod.) obsahující iniciály jejich majitele, jsou předány orgánu, který je vydal.

Agendu vede referentka MěÚ Michaela Chytilová.

 

3.9.2012 14:59:18 | přečteno 1373x | Patrik Locku
 
load