Poprvé se může pokosit teprve v druhé půli července - pozemek p.č. 682/1 v katastrálním území Vrbno

Mezofilní louka parc.č. 682/1

Na městský úřad se obracejí zejména řidiči s dotazem, proč se neseče pozemek parc.číslo 682/1 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem. Jedná se o pozemek  mezi mostem do Železné a státní silnicí do Videl a není v majetku města. Důvodem, proč zatím pozemek nebyl pokosen, je zařazení této plochy mezi takzvané mezofilní vlhkomilné louky, které se mohou poprvé séci teprve po 15. červenci. Nájemci pozemku tuto skutečnost sdělila Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky letos v únoru a musí způsob ochrany respektovat. 


24.6.2015 8:01:09 | přečteno 459x | Mgr. Alena Kiedroňová
 
load